Nyheter

noimage

Vil dere arrangere NIHF-cup 2017?!
NIHF ønsker at dette arrangementet skal bli mer tilgjengelig for alle i målgruppen. Vi ønsker derfor å gi lokallag over hele landet, enten enkeltvis eller to eller flere i samarbeid, mulighet for å søke om arrangementet.

Med dette håper vi å nå et større geografisk område, slik at flest mulig kan delta. Arrangørklubben(e) kan se fram til en fantastisk uke med herlig ungdom, stor aktivitet, god ridning, liv og røre, masse engasjement og nye bekjentskaper. Å ha et slikt arrangement i nærmiljøet kan også ha stor innvirkning på rekruttering og engasjement lokalt! 

NIHF-cupen er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 13 og 21 år (junior og ungryttere). Fokuset ligger på trening, sosialt samvær og konkurranse. Cupen arrangeres annet hvert år (VM-året) i skoleferien. Arrangementet inneholder typisk tre dager med trening for instruktører innenfor gangarter, dressur, trail og flaggritt, en fridag med aktiviteter uten hest, og så to avsluttende dager med konkurranser. Deltakerne har vanligvis med seg egne hester.

Arrangørene må skaffe til veie følgende fasiliteter og ressurser:
Et anlegg med minimum en ovalbane og en dressurbane, der det også er mulig å sette opp bane til trail og flaggritt. Det er ønskelig, men ikke et krav, at det er passbane tilgjengelig.
Overnatting (klasserom, sovesal, ...) for deltakerne
Overnatting for lagledere, instruktører, dommere
Oppstalling for hestene, og plass til å sette opp kveer utendørs
Høy og tilgang til vann
Aktivitet til den hestefrie dagen
Kjøkken
Stevneutstyr for både gangartsdisipliner, trail og flaggritt
Dugnadsfolk
Lagledere (ca 1 per 5-6 deltakere), fortrinnsvis ikke mye eldre enn deltakerne
Biler og sjåfører om nødvendig, f.eks. til aktivitetsdagen
Brannvakt / nattevakt om nødvendig
Kjøkkenpersonale
Leirleder
Speaker til konkurransedagene
Bemanning til sekretariat
En representant fra NIHF / BUB skal være involvert i planleggingen av arrangementet, og BUB kan om ønskelig være behjelpelige med å skaffe dommere og NIHF-godkjente instruktører. En representant fra BUB skal også være tilgjengelig minimum på telefon hele uka arrangementet pågår.

NIHF v/BUB er ansvarlige for annonsering og påmelding via Sporti. Eventuelt overskudd eller underskudd deles 50:50 mellom NIHF og arrangøren(e). Arrangøren har også muligheter for inntekt gjennom bevertningsdelen samt i muligheten for å ha kiosk.

Søknaden sendes til bub@nihf.no innen 31/12, og må minimum inneholde informasjon om hvordan lokallaget / lokallagene vil oppfylle kriteriene over, samt priser for anleggsleie, mat, etc.. Skriv også om det er mulighet for å leie hester lokalt. Det totale budsjettet må gå i balanse ved 20 deltakere eller mindre.

Interesserte kan kontakte BUB v/Berit, Anne eller Liv for å få nærmere informasjon, eksempler på program, budsjett m.m. fra forrige NIHF-cup, el.l.. Søknadene behandles innen 15/1, og invitasjonen legges ut i Sporti innen 15/2. Vi oppfordrer også sterkt til at de som får tildelt arrangementet møter på NIHFs årsmøte og presenterer fasilitetene og opplegget.  

Publisert 08.11.2016   Skriv ut artikkelen   Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


Avlsutvalget i samarbeid med Hrimnir har gleden av å invitere til utstilling ved Drammen Travbane 12. - 14. mai.
Vil du delta på FEIF-cup 2018?
Publisert: 23.04.2017
Da må du sende inn en søknad til BUB når 2017 sesongen er over og senest 15. oktober.
FEIF Youth Camp 2017 blir arrangert i Belgia 11.-18. juli 2017.
Pinsestevnet 2017
Publisert: 04.04.2017
Pinsestevnet 2017 går av stabelen 3. til 5. juni i Seljord. Her er invitasjonen!
Lokallagskonkurranse 2017
Publisert: 30.03.2017
Utvalget for barn, ungdom og bredde i NIHF inviterer til konkurranse klubbene imellom om å få med flest medlemmer på tur gjennom vår- og sommer 2017!
Årsmøte med mye engasjement
Publisert: 21.03.2017
Tone og Per Kolnes ble utnevnt til æresmedlemmer i NIHF under årsmøtet 18. mars, forøvrig et møte preget av stort engasjement blant de fremmøtte.
Den islandske presidenten Guðni Th. Jóhannesson gjester Oslo 21. og 22. mars i år, og Norsk Islandshestforening (NIHF) v/lederen er i den anledning invitert til gallamiddag på slottet 21. mars og mottakelse på Astrup Fearnley Museet den 22. mars.
St. Hippolyt - ny hovedsponsor
Publisert: 14.03.2017
St.Hippolyt Norge ble fra 1. januar 2017 hovedsponsor av Norsk Islandshestforening.
  • x

Hovedsponsorer

Annonser

  • x
Utviklet av Cateno AS