Om Nihf

                                                                                                                                                   Toppen

Innhold:

 

Stiftelsen

Norsk Islandshestforening, NIHF, ble stiftet på Hamar i 1970. Det hele startet med en gruppe Islandshestvenner som gikk sammen og dannet grunnlaget for NIHF. Selv om medlemstallet var beskjedent, var entusiasmen desto større og interessen spredte seg som ringer i vannet. Det oppsto ganske snart lokallag rundt om i landet som arrangerte stevner og kurs for sine medlemmer.

Fram til 1985 var NIHF en organisasjon bygget på enkeltmedlemskap, men fra årsmøtet 1985 er lokallagene direkte tilsluttet NIHF og enkeltmedlemmer bare medlemmer gjennom sitt lokallag.

NIHF er igjen medlem av den internasjonale Islandshestforeningen FEIF; Föderation Europäischer Islandpferde Freunde. Initiativet til  FEIF ble tatt av Gunnar Bjarnasson fra Island og foreningen ble grunnlagt i 1969. Til å begynne med var medlemslandene Island, Tyskland, Nederland, Sveits, Østerrike og Danmark. Norge ble medlem i 1971 og i dag er det land fra hele verden som er medlem. FEIF koordinerer det internasjonale samarbeidet på mange områder. Alle medlemsland kan møte til den årlige Delegertforsamlingen der landene har stemmerett i forhold til medlemstall. Mer informasjon om FEIF finner du på deres hjemmeside www.feif.org

 

 

Avl

Registreringen av islandshest kom i gang i 1971 etter danske mønstre med føllattester og stamboksertifikat. Dette viste seg å være tungvindt. For selv om det tar lang tid før en islandshest blir voksen, var det allikevel ikke mange årene før en føllattest var uaktuell og måtte byttes ut. Først i 1977 ble det gått over til nye stamtavler som fulgte hesten hele livet. Denne registreringen var for alle reinrasa islandshester.

I starten hadde foreningen store ambisjoner, og det ble arbeidet målbevisst helt fra første stund. I mai 1971 var det første dommerkurset og hingstekåring på Søve. Marit og Gunnar Jonsson fra Danmark stod for undervisningen. I mai året etter var det første kåring for hopper og hingster på Øksnavad. Gunnar Bjarnason fra Island og Bj. Bjerkaas som var hestedommer i Rogaland dømte. Det var ellers også noen fra dommerkurset på Søve året før. Å trekke inn avlsmyndighetene her i landet på et tidlig tidspunkt første til at islandshest fort fikk offentlig utstillingsrett i Norge, og fra 1973 har Islandshesten deltatt ved Statens hingsteutstillinger i Lillehammer og på Forus. Hoppene var med på stats- og fylkesutstillingene.

 

 

Eget medlemsblad

 

Eget medlemsblad fikk NIHF i april 1984. Bladet fikk navnet NIHF-Forum og kom årlig i seks nummer. Før 1984 hadde NIHF fått spalteplass i det danske medlemsbladet TØLT for å nå frem til sine medlemmer med nødvendig informasjon.


Å utgi et medlemsblad seks ganger i året var ingen enkel oppgave på fritiden. Redaksjonskomiteen som hadde ansvaret for utgivelsen av NIHF-FORUM arbeidet etter hvert tungt og det var lite hjelp/stoff å få fra medlemmene. Dette førte m.a. til at årsmøtet 1990, etter forutgående samtaler med Norges Rytterforbund (NRyF), besluttet å bruke Rytterkontakt (NRyF's medlemsblad) også som NIHF's medlemsblad. Av forskjellige grunner ble dette lite vellykket og på årsmøtet 1993 ble det besluttet å la NIHF-FORUM gjenoppstå som NIHF's medlemsblad. Etter grundig forarbeid om innhold og antall nummer pr. år og tilsagn fra en gruppe dyktige og engasjerte medlemmer om å ta på seg utgiveransvaret den første tiden, besluttet derfor årsmøtet 1993 at bladet skulle komme ut i fire ganger årlig. Kort sagt ble NIHF-FORUM en suksess. Vinteren 1995 fikk Forum både nytt navn og nytt A4 format og delvis fargetrykk. Bladet heter nå Islandshestforum og har fem utgivelser i året.

 

 

Nordisk samarbeid og internasjonalt samarbeid
NIHF samarbeider nært med de andre nordiske land. Ansvaret for å arrangere Nordisk Mesterskap går på omgang mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge. Nordisk Mesterskap arrangeres annet hvert år (de årene de ikke arrangeres VM). NIHF har hatt deltakere ved samtlige Nordiske mesterskap og arrangerte sitt første Nordiske Mesterskap i Seljord i 1978, videre et i 1992 og sist gang i Seljord i 2000.

Norsk Islandshestforening er medlem av den internasjonale islandshestorganisasjonen FEIF. I FEIF's regi arrangeres Verdensmesterskap (tidligere Europamesterskap) for islandshest annethvert år. Norge har deltatt siden 1975. NIHF har arrangert Europamesterskap i Larvik i 1981, Nordisk på Steinseth ridesenter i Asker i 1984, Verdensmesterskap i Seljord 1997 og Nordisk igjen i Seljord i 2000.

I FEIF regi arrangeres også internasjonale ungdomsleire og ungdomskonkurranser, FEIF-Cup. Norske ungdommer har deltatt på alle FEIF's Ungdoms Cuper og i 1996 ble Cupen arrangert i Norge.

Sommeren 2001 ble det også avholdt NIHF-cup i Seljord for norske ungdommer, og dette skal fra og med sommeren 2004 avholdes hvert år for ungdommer i alderen 12-17 år. NIHF Cupen varer i seks dager og deltakerne får topp instruksjon, utflukter og spennende konkurranser.

 

 

Styret 2017

 

 

Leder NIHF

Even Hedland

leder@nihf.no

 

 908 56 758

 

Nestleder

 

Asbjørn Hegstad

nestleder@nihf.no

 952 95 927

 

Sekretær

Hilde Widerberg

sekretaer@nihf.no

 913 41 961

 

Varamedlem

Bernt Severinsen

vara@nihf.no

 

 930 30 407

 

Sportsutvalget

Stig Arne Mellerud

sport@nihf.no

 

 920 31 544

 

Avlsutvalget

Stine Nekstad Jensen

avl@nihf.no

 97079898

 

Utvalget for Barn, Ungdom og Bredde (BUB)

Liv Fredskil

bub@nihf.no

 95051299

 

Dommer- og Utdanningsutvalget (DU)

Elisabeth Sylte

du@nihf.no

91387062

 

Revisor

AS.revisjon

 

 

Kontrollkomité

Morten Møller

Ingrid Haugen

 911 84 894

 

Valgkomité

Leder:
Jenny Lindheim
95776782
 

medlem:

Terje Hagelund
46927662

Margrethe Esaiassen
97766272

 
 
 
 
 
 
Ansatte
 

 

Organisasjonssekretær

Anine Lundh

post@nihf.no

 48058008

 

Stambokfører

Nils Ole Gilde

stambok@nihf.no

 35945000

 

Utdanningsansvarlig

Erik Andersen

utdanning@nihf.no

 

 95041040

 

Redaktør Islandshestforum og www.nihf.no

Mette Sattrup

forum@nihf.no

 90088530
 
 
 
 
 
 

Møtereferater

 
 
 
 
World Fengur
 

 
 

WorldFengur (link til databasen)

WorldFengur er navnet på en internasjonal database, som inneholder opplysninger om avstamming, bedømmelser og eierforhold  m.m. for ca. 300.000 islandske hester. Som medlem i Norsk Islandshestforening har du gratis adgang til WorldFengur.

 

 

Fornyelse av World Fengur abonnement for NIHF sine medlemmer:

(NB – gjelder kun de som ikke har aktivert dette før i år)

For å fornye abonnementet må du sende en e-post til Anine Lundh, post@nihf.no. Du får så tilsendt en mail med en pin-kode og en aktiveringskode. I samme mail ligger også en link til siden hvor du skal aktivere dette – der må du fylle inn manglende opplysninger og bekrefte for at det skal tre i kraft. Når dette er gjort kan du logge inn i WF på samme måte som tidligere via www.worldfengur.com

    

Finn en hest

Når du er inne i databasen, så kan du f.eks. starte med å finne din egen hest! Det gjør du under "Hest" og "Søk". Her er det flere muligheter for å søke. NB: Dataprogram kan være litt "dumme". Navnet må være korrekt tastet inn og med de islandske bokstaver.

 

Alternativt kan du klare deg med å kun skrive hestens navn - evt. bare fornavn. Hvis du f.eks. skriver "Prinsessa", så kommer det ikke mindre end 438 muligheter frem, men hestene står på en liste, så man rimelig raskt kan finne den riktige Prinsessa.

 

Når du så har funnet din hest, så kan du se alle registrerte opplysninger om den: Avler, eier, avstamning, evt. kåringer og avkom. Hvis du går inn i hestens stamtavle, kan du klikke deg videre og se de samme opplysninger om alle forfedrene og -mødrene. I prinsippet kan du nesten klikke deg videre i én uendelighet. Prøv f.eks. å gå inn på din hests far, klikk på avkom og be om at få dem listet opp etter kåringsresultat med den høyest kårede øverst! På den måte får du et kjapt overblikk over de beste halvsøsken til din hest.

      

Se en kåring
En annen nyttig funksjon er, at du kan søke på kåringer. Gå inn under "Kåringer" og "Søk". Hvis du taster inn 2005, så får du opp en liste over alle kåringer i 2005 oppstilt i alfabetisk rekkefølge (ofte etter stedsnavn). Her kan du så finne frem til VM-kåringen. Det er to filer (hingster og hopper), og klikker du deg inn her, så kan du se kåringsresultatene for alle hester som ble vist under VM i Sverige i 2005. Hvis du går inn på en hest, så kan du klikke deg videre på "Kåring" og se hvilke karakter hesten ble uttatt på. Du kan også prøve å taste 2008, og se hvilke hester som er påmeldt til en kåring senere på våren!

 

Er det en kåring på gang et sted i et FEIF-land, så kan du følge dette hjemmefra. Resultatene blir lagt inn i WorldFengur fortløpende når de blir klare på kåringen.  Det betyr at du kan se resultatet etter første visning - altså innen oversiktsvisningen. Nesten som å være der selv!

 

Opplysninger i WF

Det er ikke alle hester som ligger inne pr i dag med 100% korrekte opplsyninger - dette er det mange årsaker til. Finner du feil send en mail til stambokskontoret:  o-gild@online.no

 

Hva er WorldFengur

WorldFengur er FEIF´s offisielle register for hester tilhørende den islandske hesterase. Registreringen skjer via internettet i en database, som administreres av Bændasamtök Íslands-BÍ. Databasen er opprinnelig etablert av Island til registrering av hestemengden på Island. FEIF og Island inngikk i 2000 en avtale som fremover muliggjorde at FEIF´s medlemsland fikk tilgang til databasen. Databasen vokser dag for dag med opplysninger fra de øvrige landene.

 

Abonnenter på WorldFengur kan velge mellom syv forskjellige språk (her er ikke alle opplysninger oversatt pr. dags dato men det arbeides stadig med det). Disse språkene er islandsk, dansk, engelsk, finsk, hollandsk, norsk og tysk. Som noe nytt vil det også snart være mulighet for å finne linker direkte til stutterienes hjemmeside. Denne nye muligheten skyldes at mange avlere har spurt etter dette. Ved å ha disse linkene vil det fremover bli mye lettere å finne frem til avleren av en hest - og det vil også gjøre det lettere for stutterier å gjøre oppmerksom på deres avl.

 

Mange opplysninger pr. hest
For hver enkelt hest inneholder databasen avstammingsopplysninger, navn, farge, frysemerke, microchip, FEIF ID-nummer, oppholdsland, om den er (levende/død), opplysninger om avler og eier/e, kåringsresultater, avkomsregistre og evt. foto og avlsverdi-indeks.

Fremover vil opplysninger om full bedekningstillatelse og avkomskåring bli registrert i WF. Opplysningen vil kunne finnes under "Bemerkning". Avlsindeksen (BLUP-tallene) finnes under den enkelte hest, men det er også mulig å skrive ut komplette lister for alle hester etter oppholdsland. Man kan også trekke ut lister over kårede avkom.

 

Island har innført spattundersøkelse av alle 5- og 6-års hingster, som stiller til kåring. Resultatet av undersøkelsen registreres i WF. Undersøkelsen er markert med et "S" på hestens stamtavle. Rødt "S" indikerer en hest med spatt. Grønt svarer til en spattfri hest.

 

På sikt er det også meningen, at hestenes DNA-profiler skal innleses i WorldFengur. I Norge arbeider Per Oddvar Rise med registrering av DNA-profiler. En DNA-profil kan f.eks sees på Spidling f. Sviland, NO1997211256.
Målet er, at alle land skal kunne registrere disse opplysninger samt opplysninger om spatt.

 

Søkekriterier

Søkemulighetene er mange i databasen. Man kan f.eks. søke på enkeltkriterier i hestens kåring f.eks. 9,5 i tølt. Ved hjelp av søkning på enkeltkarakterer i kåringen eller avlsverditall (BLUP) kan man finne den hingst, som passer nettopp best til ens hoppe, så man kan vurdere evt. svake sider hos hoppen.

 

Bruk ditt medlemsskap
Abonnementet på WorldFengur er en del av ditt medlemskap så det er bare å komme i gang. Lek med mulighetene og prøv deg frem.

 

      

God fornøyelse!

 
 
 
 
 
 

Hovedsponsorer

Annonser

  • x
Utviklet av Cateno AS